Zwroty / Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

INFORMACJE O ZAKUPIE

Najważniejsze jest dla nas Państwa zadowolenie z zakupu, dlatego też w przypadku chęci skorzystania z odstąpienia od umowy lub zgłoszenia reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub faktura VAT), na podstawie którego weryfikowane są odstąpienie od umowy oraz reklamacje, zazwyczaj znajduje się na spodzie przesyłki. W przypadku braku dowodu zakupu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta mailowo lub telefonicznie, w celu wysłania go elektronicznie.

WARUNKI ZWROTÓW

Odstąpienie od umowy

Jeżeli zamówiony towar nie spełnił Państwa oczekiwań, istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Prosimy o zwrot asortymentu wraz z otrzymanym paragonem (oryginał paragonu fiskalnego) lub fakturą VAT (kopia) oraz pisemnym odstąpieniem od umowy.
Zwrotu należy dokonać na poniższy adres:
FirankoMania.
Jurków 401
32-860 Jurków
lub dostarczyć do naszego oddziału mieszczącego się pod tym właśnie adresem.
W odstąpieniu od umowy proszę określić w jaki sposób i kiedy dokonali Państwo zakupu oraz podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wykonany zwrot wartości zwracanych produktów. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni za pośrednictwem przelewu. Wszystkie przygotowane dokumenty należy odesłać wraz z artykułami (w jednej paczce).
Załącznik zawiera przygotowany do wypełnienia dokument odstąpienia od umowy.

WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacje:
1. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W ZAMÓWIENIU
W przypadku braku towaru lub pomyłki w liczbie sztuk lub rodzaju artykułu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@firankomania.pl  W wysłanej wiadomości e-mail prosimy o podanie numeru zamówienia oraz o krótki opis zauważonej niezgodności.
2. W PRZYPADKU USZKODZENIA TOWARU W TRANSPORCIE
Firma realizująca dostawę odbierając paczkę z naszego magazynu poświadcza, że przesyłka jest w dobrym stanie oraz, że jest nieuszkodzona. Każdorazowo przy odbiorze towaru prosimy o sprawdzenie przesyłki pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku odbioru uszkodzonej paczki z Paczkomatu należy wyjąć przesyłkę, wybrać na monitorze dotykowym opcję „mam uwagi”, a następnie umieścić uszkodzoną paczkę ponownie w Paczkomacie. Jeżeli przesyłka została już odebrana z Paczkomatu protokół szkody należy wypełnić w najbliższym oddziale InPost. Obowiązek wypełnienie protokołu szkody po wyjęciu paczki z paczkomatu spoczywa na odbiorcy. Brak wypełnionego przy odbiorze paczki protokołu szkody może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacji uszkodzenia/ubytku w transporcie. W przypadku braku tego dokumentu uznaje się, że odbiorca odebrał towar bez zastrzeżeń. Uszkodzony towar i opakowanie należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.
3. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI
 
W przypadku zgłoszenia reklamacji wady/skaz na materiale, prosimy o przesłanie reklamacji wraz z otrzymanym paragonem fiskalnym (oryginał) lub fakturą VAT (kopia) oraz pisemną reklamacją. Reklamację należy wysłać na adres: FirankoMania Katarzyna Hirschmann-Makówka Jurków 401 32-860 Jurków lub dostarczyć do naszego oddziału. W przygotowanym zgłoszeniu reklamacyjnym, proszę określić, w jaki sposób i kiedy dokonali Państwo zakupu, opisać wadę artykułu oraz podać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wartość podlegających reklamacji produktów. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.  Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad. W przypadku braku takiej możliwości, dokonamy zwrotu wartości reklamowanego towaru. Ewentualny zwrot nastąpi w terminie do 14 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy. Koszt odesłania reklamowanego artykułu do sprzedawcy pokrywa kupujący. Załącznik zawiera przygotowany do wypełnienia dokument reklamacji z tytułu gwarancji.
Pliki do pobrania: