Zwroty / Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient/Użytkownik może w terminie 14 dni, od dnia którym wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta/ Użytkownika weszła w posiadanie.

2. Użytkownik/ Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej(listem) na adres wskazany w pkt. II Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@firankomania.pl. W tym celu, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza zamieszczonego przez Sprzedawcę na końcu niniejszego Regulaminu

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik/ Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca wyśle niezwłocznie Klientowi/Użytkownikowi na jego Adres e-mail informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostawy z zastrzeżeniem litery c) poniżej); Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta/Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta/Użytkownika przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient/Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, ale w każdym przypadku Klient/ Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

c) Jeżeli Klient/Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi/Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika/ Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

d) Produkt może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

7. Użytkownik/ Klient powinien odesłać Produkty do Sprzedawcy na adres wskazany w punkcie II Regulaminu. Klient/ Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Użytkownik/ Klient powinien odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkownik/ Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient/ Użytkownik odesłał Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi/Użytkownikowi w przypadku zawarcia Umowy w której przedmiotem świadczenia rzecz zakupiona łącznie z usługą szycia na miarę.

IX. Postępowanie reklamacyjne;

Rękojmia konsumencka; Gwarancja

1.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru,. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sprzedawcy.

2.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na swój koszt. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.

INFORMACJE O ZAKUPIE

Najważniejsze jest dla nas Państwa zadowolenie z zakupu, dlatego też w przypadku chęci skorzystania z odstąpienia od umowy lub zgłoszenia reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub faktura VAT), na podstawie którego weryfikowane są odstąpienie od umowy oraz reklamacje, zazwyczaj znajduje się na spodzie przesyłki. W przypadku braku dowodu zakupu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta mailowo lub telefonicznie, w celu wysłania go elektronicznie.

 

Jeżeli zamówiony towar nie spełnił Państwa oczekiwań, istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Prosimy o zwrot asortymentu wraz z otrzymanym paragonem (oryginał paragonu fiskalnego) lub fakturą VAT (kopia) oraz pisemnym odstąpieniem od umowy.
Zwrotu należy dokonać na poniższy adres:
FirankoMania.
Jurków 401
32-860 Jurków
lub dostarczyć do naszego oddziału mieszczącego się pod tym właśnie adresem.
W odstąpieniu od umowy proszę określić w jaki sposób i kiedy dokonali Państwo zakupu oraz podać numer rachunku bankowego, na który zostanie wykonany zwrot wartości zwracanych produktów. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni za pośrednictwem przelewu. Wszystkie przygotowane dokumenty należy odesłać wraz z artykułami (w jednej paczce).
Załącznik zawiera przygotowany do wypełnienia dokument odstąpienia od umowy.
Pliki do pobrania: