Sklep

Regulamin świadczenia usług sklepu Firankomania.pl

§ 1


Firankomania.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Katarzyna Hirschmann-Makówka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firankomania.pl Katarzyna Hirschmann-Makówka z siedzibą w Jadownikach przy ul. Zachodniej 24, 32-851, wpisaną do CEIDIG.

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Firankomania.pl.
§ 2
Firankomania.pl jest internetowym sklepem z firanami , za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać firany.
§ 3
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Firankomania.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
§ 4
1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.Firankomania.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej firany, wybór ilości sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w oddziale  Firankomania.pl pod adresem Jurków 401 32-860 Jurków, bez dodatkowej opłaty.
4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
§ 5
1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Firankomania.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
§ 6
1. FirankoMania odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru,. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Firankomania.pl, na koszt konsumenta.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Firankomania.pl zareklamowany towar odsyła na koszt konsumenta.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Firankomania.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek zamawiający-konsument.